BA
meol
2. 6. 2017
Dana 02.06.2017. godine od strane Instituta za akreditiranje BiH(BATA) potvrđena je akreditacija firmi Lotrič Control d.o.o za Inspekcijsko tijelo (tip C) br. IN-85-02. 
Inspekcijsko tijelo je akreditirano za područje mase, dužine i krvnog tlaka. Više u dodatku akreditacije IN-85-02.