BA
meol
10. 4. 2020
Maska za lice se kontaminira za vrijeme i nakon upotrebe, tako da je važno sljedeće:
 • operite ili dezinficirajte ruke prije stavljanja maske,
 • masku ne smijete dodirnuti prstima / rukama (1),
 • maska mora biti postavljena pričvršćivanjem trake iza ili vezanjem trake ispod i iznad uha, bez da se remenje presijeca (2,3),
 • masku nosimo tako, da pokriva nos, usta i bradu, i mora što bolje (tijesno) prilijegati obrazu (4),
 • sponku na nosu stiskom prilagodimo obliku našega nosa, da maska što bolje prilijže obrazu i time bolje štiti (5),
 • pri i nakon uporabe maske ne smijemo je objesitii oko vrata ili podignuti na čelo,
 • tijekom uporabe maskuu ne dodirujemo, te ako je dotaknemo, moramo opratiili dezinficirati ruke,
 • prije uklanjanja maske operite ili dezinficirajte ruke,
 • nakon uklanjanja maske, ponovno operemo ili dezinficiramo ruke,
 • upotrebljene i odstranjene maske ne stavljamo si ponvo (izuzev ako je za višekratnu uporabu, pri čemu se držimo uputa proizvođača za čiščenje i dezinfekciju),
 • ako vam je maska ponovno potrebna, koristite novu masku za višekratnu upotrebu ili dezinficiranu masku.