BA
meol
Dobivenim certifikatom dokazujete sigurnost ormara za biološku sigurnost, laminara i digestora, za ljude i proizvode.
  • Profesionalnim, nepristranim i neovisnim postupkom utvrđuje se usklađenost određene opreme sa standardima što osigurava sigurnost korisnika i proizvoda.
  • Težimo fleksibilnosti i prilagođavamo se dinamici vašeg rada u laboratoriju.
ASEPTIČNE KOMORE, KABINETI SA LAMINARNIM ZRAČNIM TOKOM
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Ljekarne
Farmaceutska industrija
Zdravstvo
Istraživački laboratoriji
Klasifikacija čistoće zraka na osnovu koncentracije čestica
Brzina zraka
Propusnost filtera
Vizualizacija zračnog toka
Dodatno: Mikrobiološka analiza (ISO 14698, neakreditirano)

ISO 14644
EU GMP ANEKS 1
MIKROBIOLOŠKI ZAŠTITNI KABINETI
PODRUČJE PARAMETRI STANDARD
Farmaceutska industrija
Zdravstvo
Istraživački laboratoriji
Razred I
Ulazna brzina zraka
Propusnost filtera
Vizualizacija zračnog toka

Razred II
Ulazna brzina zraka
Brzina zraka u radnom otvoru
Propusnost filtera
Vizualizacija zračnog toka

Razred III
Propusnost filtera
Brzina ulaza zraka kroz otvor
Protok zraka kroz kabinet

EN 12469
DIGESTORIJI
PODROČJE PARAMETRI STANDARD
PODRUČJE
Kemijski laboratoriji
Farmaceutska industrija
Istraživački laboratoriji
Automobilska industrija
Ulazna brzina zraka
Protok zraka
Pad tlaka
Vizualizacija zračnog toka
Pregled rada alarma
Mjerenje zvučnog tlaka
Mjerenje osvijetljenosti
EN 14175
U tvrtki LOTRIČ Meroslovje prvi smo u Sloveniji dobili akreditaciju za polje čistih prostorija prema mikrobiološkom standardu ISO 14644, za zaštitne ormare prema EN 12469 i digestore prema EN 14175.
U našoj laboratoriji, akreditiranoj prema normi ISO 17025, nudimo i kalibracije mjerila poput termometra, mjerila relativne vlage, tlaka i razlike tlaka.

Povezani sadržaji

Testovi čistoće komore

Dobivenim certifikatom dokazujete sigurnost laboratorijskog okruženja za ljude i proizvode.

VIŠE

Testovi čistoće prostora

Profesionalnim, nepristranim i neovisnim postupkom ocjenjuje usklađenost radi osiguranja sigurnosti.
VIŠE

Ispitivanja maski za lice

Izvodimo isitivanja maski za lice u skladu sa EN 14683:2019.

VIŠE