BA
meol

Sudionici treninga »Sve što trebate znati o sustavu vođenja kvaliteta« steći će znanje iz područja osnova mjeriteljstva i o postupcima određivanja mjerne nesigurnosti.


Sadržaj i ciljevi seminara

  • Sustav vođenja kvaliteta
  • ISO 9001, ISO 4001 i OHSAS18001
  • Pravila o kvalitetu i ostala dokumentacija
  • Upravljanje dokumentima
  • Zapisi sustava
  • Upravljanje mjernom opremom

Kome je izobrazba namjenjena

• Voditeljima laboratorija

• Voditeljima kvaliteta

• Odgovornim osobama za sustav kvaliteta

• Savjetodavnom osoblju

Šta dobijate pohađanjem seminara

• Potvrdu o sudjelovanju, koja potvrđuje vašu tehničku osposobljenost u području mjerne nesigurnosti

Predavač

• Primož Hafner – tehnički direktor, vodja kvaliteta, međunarodni auditor sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001

Termin:

1. 4. 2021 

11. 11. 2021 


Lokacija:

Poduzeće LOTRIČ Meroslovje

ONLINE

Kotizacija: 248 EUR + PDV