BA
meol

Vage za upotrebu u mesnim industrijama, koje se isporučuju u kompletu sa mjernim prikazivačem. Platforme su u INOX izvedbi. Dostupne su različite verzije mjernih prikazivača.

Svi tipovi vaga posjeduju tipno odobrenje  izdano od Instituta za mjeriteljstvo BiH.

Detalje možete pogledati u katalogu: